Our Current Members

 

Alberton OSHC

Bellevue OSHC

Braeview OSHC

Brighton OSHC

Colonel  Light Gardens OSHC

Concordia OSHC

Coorara primary School

Coromandel Valley OSHC

Gawler East OSHC

Grange OSHC

Gumeracha OSHC

Hackam West OSHC

Hallet Cove

Happy Valley OSHC

Highbury OSHC

Judy Atkinson 

Kapunda OSHC

Kay Thomas 

Killkenny OSHC

Largs Bay OSHC

Marryatville OSHC

Matt Holmes

Meadows OSHC

Modbury OSHC

Murray Bridge North OSHC

Nailsworth OSHC

Nairne OSHC

North Haven OSHC

Oakbank OSHC

Our Lady of the Visitation OSHC

Para Vista OSHC

Pimpala OSHC

Pooraka OSHC

Portside OSHC

Prescott OSHC

Redwood Park OSHC

Richmond OSHC

Riverdale OSHC

Rose Park

Salisbury Heights OSHC

Seaford Disctrict Community OSHC

St Brigids Evanston

St Brigids Kilburn OSHC

St Columba OSHC

St Davids OSHC

St Francis Lockleys

St Francis Xavier Wynn Vale

St Ignatius OSHC

St John's Grammar

St Josephs Hindmarsh

St Josephs Tranmere

St Jospehs Ottoway OSHC

St Pius X OSHC

St Raphael's OSHC

Stradbroke OSHC

The Heights OSHC

Thorndon Park OSHC

Trinity Gardens OSHC

Tumby Bay OSHC

West Lakes Shore OSHC

Woodend OSHC

Woodside OSHC